மங்களாம்பிகே மங்களாம்பிகே உன் மலர் பதம் பணிந்தோம் பொங்கும் மங்களம் தங்கிடச் செய்வாய் நீயே                  (ம) அனந்த ஆனந்தமான அற்புத பொருளும் நீயே ஸனந்தனாதியர் புகழ்ந்திடும் ஸத்தியம் நீயே                    (ம) பீடேச்வரி மனதினில்

முழுவதும் காண்க

கோவிந்தன் பெயர் ஜயசக்தி. ஸ்ரீ ஆசார்யாளின் பஜகோவிந்தம் படித்ததின் தாக்கதில் எழுந்த ஒரு பாடல். நவராத்திரியில் தோடி ராகத்தில் பாடலாமே! பல்லவி கோவிந்தன் பெயரை சேவிப்பாய் பாழ் மனமே பாவமெல்லாம் போய்விடுமே தினமே (கோ)

முழுவதும் காண்க

அங்காள ஆண்டவள் வந்தாள் மெட்டு : சிங்கார வேலவன் வந்தான் ராகம்:- ஆனந்தபைரவி …… தாளம்:- ஆதி அங்காள ஆண்டவள் வந்தாள் எங்களை ஆள                                                                                  (அ) நீங்காத அருளோடு மங்காத புகழ்சேர சங்கயெல்லாம்

முழுவதும் காண்க

என்ன தவம் செய்தனை ஏஜீவா ராகம்: காபி— தாளம்: ஆதி மெட்டு : என்ன தவம் செய்தனை யசோதா பல்லவி எங்கும் நிறை பரப்பிரம்மம் குருவாய் வந்தழைக்க        (எ) அனுபல்லவி ஈரேழு பிறப்புக்கள் உடைத்தவனை துயில்

முழுவதும் காண்க

நல்லதைக் கேளு நல்லதைப் பாரு அதர்வண வேதத்தின் சாந்தி மந்திரம் :. “பத்ரம் கர்ணேபி: ச்ருணுயாம தேவா:|………. எனத் தொடங்கும், சாந்தி மந்திரத்தின் பொருள் கொண்ட ஓர் பாடல் நல்லது சொல்லும் வேதத்தைப் பாடு

முழுவதும் காண்க

அமர நிலை எய்த வேண்டாமோ? ராகம் : புன்னாக வராளி அமர நிலை எய்த வேண்டாமோ  மனமே பல்லவி அந்த்ய ஜன்மா இதுவல்லவோ                                 (அ) அனுபல்லவி குமரன் குருபரன் குஹானந்தன் சந்ததம் அவன்

முழுவதும் காண்க

கிளிக்கண்ணி மெட்டில் சீடக் கண்ணி எத்திக்கும் இனிக்கும் இன்பம் முத்திக்கு மூலம் வித்யை கத்துக்க வேணுமடா சீடா ஞானம் சித்திக்க வேணுமடா   ஞானம் சித்திக்க வேணுமடா நினைவுதான் முதலாவரணம் கனவுதான் இரண்டு என்பார் சிந்திக்க

முழுவதும் காண்க

என்ன பெரும் தவம் யான் செய்ததறியேனே ஸஹானா – ராகம் என்னையுன் அருளினால் ஆட்கொண்டவிதம் சொல்வேன்  (என்ன) முன்னமோர் பிறவியில் முழுதுமாய் எனைத்தூக்கி சொன்ன சொல்தனை இப்பிறவியிலே செய்ய (என்ன) நடமாடும் தெய்வமுடன் நாளுறவு

முழுவதும் காண்க
தயவு செய்து வேண்டாமே!!!